'Swamp' Kauri - geconserveerd in het moeras

'Swamp' Kauri verwijst naar Kauri hout dat opgegraven wordt uit voormalige moerassen (swamps). Sommige boomstammen zijn geheel intact, andere zijn voor een deel weggerot en afgebrand, met name het stuk dat boven de grond uitstak.

Hout met een duizenden jaren ouderdom

We hebben meerdere samples van Swamp Kauri laten dateren met als uitkomsten een ouderdom van 3000 tot 35.000 jaar. Hiervoor hebben we uiterst betrouwbare C14 dateringsmethode gebruikt. Ookwel bekend als de koolstofmethode.

Waarschijnlijk zijn er duizenden jaren geleden grote vloedgolven, zeespiegel stijgingen of andere natuurrampen geweest die grote delen van het land hebben overspoeld. In dat geweld werden de Kauri's, van soms wel 3 tot 4 meter doorsnede, ontwortelend en verzwolgen door modder en water. Gigantische moerassen ontstonden waar deze oerbomen in wegzonken.

Door het ontbreken van stromend water en dus zuurstof, konden deze woudreuzen als het ware vacuüm verpakt onder de grond bewaard blijven, zonder weg te rotten. En zo graven we de bomen tegenwoordig weer op: compleet met bladeren, kegels en schors.

>>Lees meer over het bewijs van ouderdom


Opgraven van de bomen

Toen de boeren voormalig moerasland begonnen te gebruiken voor de veeteelt stuitten ze op kale stukken waar geen gras wilde groeien. Onderzoek wees uit dat op de betreffende plekken een enorme bomen vlak onder het oppervlak lagen. Uiteindelijk bleek er een compleet bos van tienduizenden jaren oude Kauri's onder de grond te liggen.

Tegenwoordig worden de bomen van wel 18 a 20 meter en een gewicht van 100 ton, met grote graafmachines en bulldozers uit de grond getrokken. 2 maanden voor de graafwerkzaamheden starten wordt het moeras gedraineerd (sloten graven om het waterpeil te laten zakken) om te voorkomen dat de grote bulldozers wegzakken.

Omdat de bomen zo kolossaal zijn werden speciale kettingzagen met extra lange zaagbladen ontwikkeld om de stammen al in de grond in hanteerbare stammen van 4 tot 6 meter te zagen.

>>Van moeras tot plank